Projekt koncepcyjny aranżacji budynku istniejącego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Galeria