W zakres działalności firmy wchodzi doradztwo inwestycyjne związane z nieruchomościami. Towarzyszymy zleceniodawcy w całym procesie inwestycji w nieruchomości:

 • poszukiwanie nieruchomości o potencjale inwestycyjnym,
 • analiza możliwości zainwestowania na danym terenie,
 • analiza uwarunkowań prawnych danego terenu,
 • uzyskanie odpowiednich pozwoleń, dokumentów,
 • projekt koncepcyjny zabudowy danego terenu,
 • analizy krajobrazowe, historyczne itp.
 • przygotowanie wytycznych do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • projekt budowlany i wykonawczy zabudowy,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • nadzory inwestorskie i autorskie.

 

W dziale projektowanie urbanistyczne prezentujemy projekty dotyczące doradztwa inwestycyjnego.