Firma „ARKON Spółka z o.o.” powstała w 1987 roku. W 2004 roku przyjęła nazwę „ARKON Atelier Spółka z o.o.”. Przez cały czas zajmujemy się projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym, krajobrazowym, a także aranżacją wnętrz.

Głównym projektantem i założycielem firmy jest dr inż. arch. Ewa Brach, która 34 lata była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, gdzie przez 3 lata pełniła funkcję dziekana ds. kształcenia, wykładała w Wyższej Szkole Zawodowej Wszechnica Warmińska pełniąc tam funkcję dziekana Wydziału Architektury Krajobrazu, była sekretarzem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów od 2002 do 2010 roku. Jest członkiem 4 komisji urbanistyczno-architektonicznych na terenie województwa Pomorskiego.

Na styku bogatej wiedzy i doświadczenia głównego projektanta oraz ambicji i sprawności młodej grupy asystentów, powstają projekty z poszanowaniem tradycji budowlanej, a równocześnie wykraczające w przyszłość.

Wyróżnia nas szeroki zakres działalności: od projektów aranżacji wnętrz, przez projekty domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, projekty ogrodów, po opracowania planistyczne i doradztwo inwestycyjne. Posiadamy uprawnienia doprojektowania w specjalności architektonicznej, a także do wykonywania opracowań planistycznych. Ponadto uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej przy zabytkach nieruchomych pozwalają nam na opracowanie projektów dotyczących obiektów i terenów będących pod ochroną konserwatorską.

Zawsze zapraszamy inwestora do udziału w procesie projektowym. Postępy prac są na bieżąco konsultowane, aby spełnić wymagania przyszłych użytkowników. Zapewniamy również możliwość prowadzenia nadzoru nad budową w imieniu inwestora, aby ograniczyć do minimum możliwość popełnienia błędu wykonawczego. W trakcie budowy pomagamy w doborze materiałów, metod wykonawczych oraz opracowujemy detale.

Współpracujemy również z zaufanymi, godnymi polecenia wykonawcami, którzy wielokrotnie wykonywali obiekty na podstawie naszych projektów.

Główny projektant: dr inż. arch. Ewa Brach e-mail: ewa.brach@arkonatelier.pl
Asystenci: mgr inż. arch. Dorota Brach-Jabłońska e-mail: dorota.brach@arkonatelier.pl
mgr Danuta Giorewa-Brach e-mail: danuta.giorewa@arkonatelier.pl
mgr inż. arch. Emilia Gwizdała e-mail: emilia.gwizdala@arkonatelier.pl
mgr inż. arch. Malwina Gołębiewska e-mail: malwina.golebiewska@arkonatelier.pl

Współpraca

Publikacje

Referencje