Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów gminy Zblewo, Bytonia, uchwała nr XXX/282/2009 z dnia 28.08.2009 roku Rady Gminy Zblewo.

Galeria