Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Gowino „Nad Stawami”, w gminie Wejherowo, uchwała Rady Gminy w Wejherowie nr XIII/146/2011 z dnia 23.11.2011 roku.

Galeria