Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru części miasta Żukowa ograniczonego od strony północnej ul. Dolną i istniejącymi zabudowaniami oraz granicą miasta, od strony wschodniej granicą miasta, od strony południowej ul. Gdańską, od strony zachodniej ul. Gdyńską, gmina Żukowo. Uchwała nr XLVII/799/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 sierpnia 2010 roku.

Galeria