Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna, fragment obrębu geodezyjnego Żukczyn w gminie Pruszcz Gdański. Uchwała nr XX/62/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012 roku.

Galeria