Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru części wsi Banino ograniczonego od północy granicą wsi, od wschodu granicą wsi i drogą na Barniewice, od południa granicą wsi i od strony zachodniej w południowej części Banina granicą wsi, w północnej części linią wysokiego napięcia, gmina Żukowo. Uchwała nr XXI/219/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Galeria