Projekt koncepcyjny osiedla mieszkaniowego w Błotni pod Gdańskiem.

Galeria