Koncepcja zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego dla zespołu budynków wielorodzinnch z zabudową szeregową.

Galeria